ZŠ Malý Újezd

Žáci 2. třídy byli již od prvních hodin v lavicích velmi motivovaní a na úklid se těšili. Velmi nás překvapilo množství odpadu, které jsme nalezli a dokázali v naší krásné obci sesbírat. Žáky úklid tak bavil, že po vyučování šli znovu na jiná místa na vlastní pěst. Den byl nádherný a planeta byla jistě potěšena. ❤️❤️