Úspěšné úklidové září je za námi. Ochránci ani dobrovolníci však ještě nekončí!

Český svaz ochránců přírody, který zaštiťuje kampaň Ukliďme svět, má za sebou podzimní fázi úklidů odpadků v naší přírodě. Celosvětová kampaň Clean up the world se letos soustředila na víkend 17. – 19. září, čeští ochránci přírody však vyzývali k průběžným akcím, které doplňovali tematickými soutěžemi. Ty měly za cíl ještě více motivovat dobrovolníky ze všech koutů naší republiky. Celkově se do úklidů v září zapojilo 6810 dobrovolníků a posbírali 47 tun odpadů.

Většina úklidových akcí se odehrála v sobotu 18. 9., tedy v termínu celosvětové kampaně, akce však probíhaly v průběhu celého září. Díky podpoře donátorů a partnerů kampaně bylo možné dobrovolníkům zdarma poskytnout a doručit potřebnou materiální pomoc pro úklidy – pytle a rukavice. Do úklidů se zapojili jednotlivci, skupiny, organizace i školy. Především u těch letos ochránci přírody sledovali zvýšený zájem.

„Letos se do akce Ukliďme svět zapojilo ještě větší množství škol než v minulých letech. Tento trend nás těší, protože především u mladé generace je velmi důležitá výchova v oblasti ochrany přírody,“ říká Veronika Andrlová, která celou kampaň koordinuje.

Celkově se zapojilo 98 škol a dětských oddílů. Ochránci přírody přičítají vetší zájem především zvýšené péči, které jim věnují. „Školy a organizace, které s dětmi pracují, jsme letos oslovovali opravdu intenzivně, a to se projevilo do finálních čísel zapojených dobrovolníků,“ dodává Veronika Andrlová.

Ochránci přírody upozorňují, že úklidy probíhají dál a dobrovolníci i v těchto dnech mohou registrovat své úklidy na stránkách www.uklidmesvet.cz. Registrace slouží především jako motivační prvek pro další potencionální dobrovolníky. Všechny akce se totiž ukazují na takzvané „úklidové mapě“.

Do konce listopadu se mohou lidé hlásit i do soutěže Českého svazu ochránců přírody s názvem „Land – art čili krajinné umění“. Tato aktivita je výborná pro děti i dospělé. Jedná se o tvoření v přírodě z přírodního materiálu. Land – artisté pracují se zeminou, pískem, kamením, suchými větvemi, listím s vodou v různých podobách. Podzimní příroda nabídne především barevné listy nebo plody stromů – žaludy, kaštany, bukvice. Cílem je především seznámení s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjení fantazie a kreativity při práci s přírodninami a učení vnímat krásu přírody.

Podrobná pravidla najdou zájemci zde https://uklidmesvet.cz/2021/09/22/nova-podzimni-soutez-krajinne-umeni-land-art/. Hodnotné odměny do soutěže věnovala firma ALPINE PRO.

Veronika Andrlová, Český svaz ochránců přírody tel.: 773 198 015, info@csop.cz