Poděkování a přání do nového roku

Milí dobrovolníci,

děkujeme Vám, že jste se letos zúčastnili akce Ukliďme svět. Díky Vám je naše okolí zas o něco čistější. Celkem se v letošním roce zapojilo přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří sesbírali více než 200 tun odpadu po celé České republice.

Děkujeme, že s námi pomáháte přírodě a doufáme, že se v příštím roce znovu zapojíte.

Hlavní jarní úklidový termín proběhne 26. března 2022. Začátkem února se Vám ozveme s otevřením registrace, kde si budete moci zažádat i o materiál k úklidu.

V příštím roce se Český svaz ochránců přírody rozhodl vyhlásit rok 2022 rokem netopýrů. Cílem této kampaně je upozornit na tyto pozoruhodné živočichy, kteří mají řadu zajímavých vlastností a mnohdy s námi žijí v těsné blízkosti. Bohužel na tyto živočichy neblaze dopadají důsledky řady lidských aktivit, pověr a předsudků, jež vedly k jejich úbytku a následně k zařazení mezi zvláště chráněné živočichy.

Pokud máte zájem dozvědět se více informací o Českém svazu ochránců přírody a jeho aktivitách, naleznete je na stránkách www.csop.cz.

Novoroční přání

 

Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok!