Svět bez odpadků

Náš oddíl Mladých ochránců přírody uspořádal akci pro veřejnost a tím se zapojil do akce „Ukliďme svět.“ Sešli jsme se 2. dubna v dopoledních hodinách v obci Praskolesy a vydali jsme se do Otmíčské hory. Zde jsme si opekli špekáčky na místním tábořišti a posilněni jsme se vydali vstříc nepořádku. Rozdělili jsme si pytle a sbírali jsme odpadky ve volné přírodě.

Nejvíce jsme nacházeli různých obalů a PET lahví. Zpočátku to nevypadalo, že toho mnoho najdeme, ale děti neponechaly nic ležet bez povšimnutí, a tak se pytle plnily. Několik pytlů jsme nasbírali i v blízkosti Hořovic. Této akce se zúčastnili také žáci 2. ZŠ Beroun.

Jsme rádi, že pomáháme přírodě. U některých plastových a železných odpadků hrozí, že by se o ně mohla poranit zvěř, která zde žije. Počasí bylo sice mrazivé, místy se vyskytoval i sníh a foukal studený vítr. Ale ani to nás neodradilo. Tuto akci podporují OÚ Praskolesy, Mladí ochránci přírody a MŠMT.

Mgr. Jana Šopejstalová

Vedoucí MOP Trilobit