Ukliďme studentské město Olomouc!

Dne 28. března 2022 jsem uspořádala společně se svými spolužačkami menší úklid v Olomouci u Nových Sadů. Nakonec se nás zúčastnilo pouze šest holek, protože i přes snahy akci zveřejnit a navnadit další lidi, nás bylo bohužel takto málo, což mě mírně zklamalo, vzhledem k tomu, že jsme se spolužačkou vytvořily plakátky, které jsme vyvěsily na naší přírodovědecké fakultě UP. Každopádně i přesto, že nás bylo pouze šest jsme se práce poměrně chopili dobře, nicméně jsme počítali s trošku jiným průběhem akce. Vzala jsem pytle a rukavice, které jsme od vás obdrželi. Rukavice byly použity, ale jak to vlastně celé tedy dopadlo…

Vzhledem k tomu, že nebylo určeno přesně místo, kam vlastně vyrazíme, protože jsem to nechala na vzájemné domluvě s tím, že vybereme nejvhodnější lokalitu až na místě srazu. Ano, vybrali jsme si lokalitu, kde se nacházel zejména nebezpečný odpad. Na místě stál zbytek starého karavanu a okolo se nacházel různý odpad, který byl právě z tohoto karavanu (baterie, nádobí, oblečení, plasty, železo, elektrospotřebiče, hračky, konzervy atd.). Bylo tu toho opravdu hodně. Každopádně jsme se domluvili s pověřenou osobou tohoto pozemku (bohužel se omlouvám, ale nevzpomenu si na jméno vzhledem k tomu, že setkání domlouvala moje spolužačka, pouze vím, že se jedná o člena rady města). Bylo nám tedy po tomto setkání vysvětleno, co a jak tady probíhá, kam bychom neměli chodit a byli jsme tak nějak poučeni o bezpečnosti. Každopádně nám bylo dále řečeno, že pokud tady chceme uklidit, lepší bude, když odpad naskládáme pouze na hromady a dále už se o to postarají technické služby, takže jsme na odpad pytle od vás nepoužili.

Celá akce byla užitečná, snažili jsme se posbírat vše, co se dalo, ale teda proběhlo to bohužel tímto netradičním způsobem.

Pytle nám ale zůstaly, takže určitě se chystáme na další akci, kdy bychom tyto pytle konečně použili.

Za tým holek a studentek Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP.

 

Dobrovolníci drží při sobě. Na fotografii jsou vyfocené ruce všech dobrovolníků v kruhu.

Velké množství odpadu ležící na louce.

Odpad. Poházené staré hrnce na louce.