Ukliďme studentské město Olomouc!

Odpadek. Plyšový sněhulák, povalující se na zemi.

Dne 28. března 2022 jsem uspořádala společně se svými spolužačkami menší úklid v Olomouci u Nových Sadů. Nakonec se nás zúčastnilo pouze šest holek, protože i přes snahy akci zveřejnit a navnadit další lidi, nás bylo bohužel takto málo, což mě mírně zklamalo, vzhledem k tomu, že jsme se spolužačkou vytvořily plakátky, které jsme vyvěsily na naší přírodovědecké fakultě UP. Každopádně i přesto, že nás bylo pouze šest jsme se práce poměrně chopili dobře, nicméně jsme počítali s trošku jiným průběhem akce. Vzala jsem pytle a rukavice, které jsme od vás obdrželi. Rukavice byly použity, ale jak to vlastně celé tedy dopadlo…

Vzhledem k tomu, že nebylo určeno přesně místo, kam vlastně vyrazíme, protože jsem to nechala na vzájemné domluvě s tím, že vybereme nejvhodnější lokalitu až na místě srazu. Ano, vybrali jsme si lokalitu, kde se nacházel zejména nebezpečný odpad. Na místě stál zbytek starého karavanu a okolo se nacházel různý odpad, který byl právě z tohoto karavanu (baterie, nádobí, oblečení, plasty, železo, elektrospotřebiče, hračky, konzervy atd.). Bylo tu toho opravdu hodně. Každopádně jsme se domluvili s pověřenou osobou tohoto pozemku (bohužel se omlouvám, ale nevzpomenu si na jméno vzhledem k tomu, že setkání domlouvala moje spolužačka, pouze vím, že se jedná o člena rady města). Bylo nám tedy po tomto setkání vysvětleno, co a jak tady probíhá, kam bychom neměli chodit a byli jsme tak nějak poučeni o bezpečnosti. Každopádně nám bylo dále řečeno, že pokud tady chceme uklidit, lepší bude, když odpad naskládáme pouze na hromady a dále už se o to postarají technické služby, takže jsme na odpad pytle od vás nepoužili.

Celá akce byla užitečná, snažili jsme se posbírat vše, co se dalo, ale teda proběhlo to bohužel tímto netradičním způsobem.

Pytle nám ale zůstaly, takže určitě se chystáme na další akci, kdy bychom tyto pytle konečně použili.

Za tým holek a studentek Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP.

 

Dobrovolníci drží při sobě. Na fotografii jsou vyfocené ruce všech dobrovolníků v kruhu.

Velké množství odpadu ležící na louce.

Odpad. Poházené staré hrnce na louce.

 

Úklid přehrady Orlík 2022

Odpad na lodích sebraný na březích Orlické přehrady sebraný roku 2022

5. dubna byl zakončen svoz odpadu na orlické přehradě. Nejen, že jsme odklidili pytle s nepořádkem, které nachystali dobrovolníci, ale sesbírali jsme další spoustu odpadu na březích tohoto krásného rybářského revíru Rady ČRS.

Akce úklidu břehů Orlíku podobně jako v přechozích letech probíhala po dobu tří týdnů (14. 3. – 3. 4. 2022) a to tak, že dobrovolníci mohli na libovolném místě přehrady posbírat odpadky, uložit je do pytlů a ponechat na břehu. Pytle a rukavice byly každému k dispozici na našem středisku na Štědroníně. Kdo se zastavil pro pytle a rukavice, aby se zapojil do sběru, obdržel i drobné upomínkové předměty (plakáty, pexesa, omalovánky, magn

etky) jako poděkování za pomoc.

Nechyběly vyložené „unikáty“, autor: ČRS

Ve dnech 4. a 5. dubna se do akce pustil ČRS. Zaměstnanci sekretariátu Rady ČRS společně s členy profesionální i dobrovolné rybářské stráže a dalšími dobrovolníky během dvou dnů objížděli břehy nádrže. Za pomoci lodí byl odpad odklízen a svážen ze všech částí přehrady. Tam kde nepřiložili ruku k dílu dobrovolníci, vyskočili jsme z lodě a odpadky sebrali.

Složení odpadu bylo i v letošním roce velmi různorodé. Velkou část odpadu tvořily PET lahve, plastové kelímky od piva a limonád, polystyren všech tvarů a velikostí. Zajímavé bylo množství nejrůznější obuvi, překvapivě mnohdy i v páru, a také velký počet plastových zapalovačů. Nemálo bylo uklizeno také skleněného odpadu, který je u vody obzvláště nebezpečný. Z dalších zajímavostí se jednalo o různé staré rekreační vybavení (stolky, židle, slunečníky, grily), nic takového nesmí být na březích vodní nádrže trvale umístěno především proto, aby nemohlo dojít k zaplavení takového odpadu. Nalezeny byly i pneumatiky, různé barely, kanystry, nárazník auta, autosedačka, části lodí, dokonce dva na břehu ponechané staré paddleboardy a mnohé další. Zvláštní část odpadu tvořili bubny od praček, které rybáři používají jako haltýře a jejichž použití je na Orlíku zakázáno. Z tohoto důvodu bylo s nalezenými haltýři na březích naloženo jako s odpadem.

S bubny od praček, které rybáři používají na Orlíku i přes zákaz jako haltýře, bylo naloženo jako s odpadem, Autor: ČRS

Ze sebraného odpadu bylo na první pohled zřejmé, že jeho původci nejsou zdaleka jenom rybáři. Samozřejmě se našlo několik splávků, woblerů, třpytek a vlasců, ale celkově byla místa, která jsou hojně rybáři navštěvována poměrně uklizená. K tomu jistě přispívá i fakt, že rybáři, narozdíl o rekreantů, mají povinnost své lovné místo uklidit. Na dodržování pořádku rybáři bude i nadále dohlížet rybářská stráž.

Chtěli bychom poděkovat všem rybářům i nerybářům, kterým není jedno jak to kolem orlické přehrady vypadá a zapojili se do této prospěšné akce. Usnadnili jste nám tím práci se sběrem a pomohli k rychlejšímu a efektivnějšímu průběhu akce.

Děkujeme také státnímu podniku Povodí Vltavy za zajištění kontejnerů a finální likvidaci veškerého sebraného odpadu. Poděkovat je potřeba i  Českému svazu ochránců přírody za poskytnutí pytlů na odpad a mediální podporu akce.

K úklidu břehů Orlíku nám pomáhá i snížení hladiny přehrady, které významně usnadňuje sběr odpadu. Obdobné snížení hladiny by se mělo v letošním roce opakovat ještě na podzim. Toho bychom chtěli opět využít a akci zopakovat. O termínech Vás budeme informovat na našich webových stránkách a facebooku.

Přejeme všem krásné zážitky v okolí přehrady Orlík a rybářům pěkné úlovky.

Úklid kolem Říčanského potoka

Úklidová akce kolem Říčanského potoka

Dne 26.3. se naše místní skupina ČSOP Ekocentrum Říčany zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Svět. Sešli jsme se dopoledne u Mlýnského rybníka, kde jsme pročistili tzv. džungli – přírodní mokřadní lokalitu a místo dětských her. Postupovali jsme pak proti toku Říčanského potoka kolem jeho koryta a sbírali odpadky z přilehlých polopřírodních lokalit: z louky před katovnou, z dostupných i zastrčených míst kolem Lázeňské louky, z rákosového mokřadu na ní, a nakonec i z lesíka za zimním stadionem. Tam jsme náš tříhodinový sběr ukončili.

Podařilo se nám vyčistit všechno, co jsme si předsevzali. Zásluhou našich dobrovolníků zmizela řada míst, od kterých kolemjdoucí běžně odvrací zrak. Rodiče se u nich nebudou štítit nechat své děti, aby prozkoumaly malinký kousek volné přírody, kterých se nám v přepečlivě strojově sterilizovaném městském prostředí zachovává čím dál míň. Všem lovcům a sběračům z naší skupinky za to patří veliký dík.

Nejbizarnějším nálezem akce bylo záchodové prkýnko z vlaku, které zřejmě po šílené srážce na dráze muselo uletět nejméně 1 km vzdušnou čarou, aby se dostalo na místo, odkud ho vyzvedla šťastná nálezkyně Barča. O nejadrenalinovější moment akce se postaral zapálený dobrovolník Kryštof. Ve snaze pomoct sestřičce přes vodu předvedl sice nezamýšlený, přesto však ukázkový judistický strh, po kterém se oba aktéři octli naležato v potoce. Speciální poděkování bychom rádi věnovali dospívajícím účastníkům – jejich účast a nasazení nám dává naději, že péče o naši přírodu a krajinu neustane ani v budoucnu.

Svět bez odpadků

Děti při sběru odpadků

Náš oddíl Mladých ochránců přírody uspořádal akci pro veřejnost a tím se zapojil do akce „Ukliďme svět.“ Sešli jsme se 2. dubna v dopoledních hodinách v obci Praskolesy a vydali jsme se do Otmíčské hory. Zde jsme si opekli špekáčky na místním tábořišti a posilněni jsme se vydali vstříc nepořádku. Rozdělili jsme si pytle a sbírali jsme odpadky ve volné přírodě.

Nejvíce jsme nacházeli různých obalů a PET lahví. Zpočátku to nevypadalo, že toho mnoho najdeme, ale děti neponechaly nic ležet bez povšimnutí, a tak se pytle plnily. Několik pytlů jsme nasbírali i v blízkosti Hořovic. Této akce se zúčastnili také žáci 2. ZŠ Beroun.

Jsme rádi, že pomáháme přírodě. U některých plastových a železných odpadků hrozí, že by se o ně mohla poranit zvěř, která zde žije. Počasí bylo sice mrazivé, místy se vyskytoval i sníh a foukal studený vítr. Ale ani to nás neodradilo. Tuto akci podporují OÚ Praskolesy, Mladí ochránci přírody a MŠMT.

Mgr. Jana Šopejstalová

Vedoucí MOP Trilobit

 

Ukliďme Košice a okolí

úklidová skupina SDH Košice

SDH Košice 🚨🧑‍🚒a obec Košice v sobotu 2. dubna uspořádala další ročník akce Ukliďme Košice a okolí. Ačkoliv počasí nepřálo a od rána se z oblohy sypal sněhový poprašek❄️🌨💨, zúčastnilo se celkem 22 dobrovolníků 🥾🦺👨‍🚒, nejen členů SDH. Uklidilo se tradičně pět tras, obecní automobil 🚛 určený ke svozu najezdil více jak 30 kilometrů. Košickým sběračům se letos podařilo naplnit 30 pytlů odpadem (odhadem 600 kg odpadků). Mezi nalezenými předměty převládalo📜 například množství respirátorů a roušek. Další zajímavosti, které týmy nahlásily, byly pneumatika, hadice, krabičky od cigaret, obaly od rychlého občerstvení, železo, plastové obaly, či velké množství vratných lahví i plechovek od piva. Všem děkujeme za účast, našim dalším čtyřem hasičům za přichystané občerstvení 🌭🍺🥤 i následné milé posezení v klubovně.👏👏👏

 

Ukliďme Kojetín, Popůvky a Kovalovice

Dobrovolníci při úklidu Ukliďme Kojetín, Popůvky a Kovalovice

Vážení občané, v sobotu dne 26.března 2022 od 9,00 se uskutečnil v Kojetíně po dvouleté „covidové“ přestávce náš pátý ročník úspěšné úklidové akce pod názvem „Ukliďme Kojetín, Popůvky a Kovalovice“. Letos nám počasí přálo, tak snad i díky tomu se úklidu zúčastnilo 130 osob, z toho 75 dětí. Nasbíralo se 77 pytlů, což je 1 800 kg odpadů.

Sběr probíhal v lokalitách kolem Biocentra, Myslivecké střelnice, skladu CO, loděnice, byly vysbírány příkopy směrem na Měrovice, Popůvky, Křenovice, uklizeny polní cesty směrem na Křenovice, okolí zámečku v Kovalovicích. Vysbíralo se velké množství odpadu v místech, která nejsou dobře přístupná a nepochopitelně zaplněná odpadky. Celá úklidová sobota se uskutečnila díky podpoře Města Kojetín a jeho starosty Ing. Leoše Ptáčka. Poděkování za organizaci patří Komisi životního prostředí a zemědělství, Města Kojetín.
Největší poděkování však patří především všem dobrovolným sběračům a skupinám a oddílům, bez nichž by tato akce nebyla úspěšná. Jsou to např. oddíl Kanoistky Kojetín z.s., dobrovolní hasiči z Popůvek, osadní výbor z místních částí Kojetína II – Popůvky a Kojetína III – Kovalovic, místní skupina „Hanáků“ v Kojetíně, skupina Junák – český skaut, středisko Kojetín, z. s. a místní organizace zahrádkářů pod vedením Ing. Pavla Ryšavého. Velký dík patří i panu Ing. Jaroslavu Bělkovi za krásné fotografie z této úklidové akce a rovněž společnosti TECHNIS Kojetín spol s r.o., která bezprostředně po úklidu zajistila odvoz pytlů a jejich zákonnou likvidaci.
Moc děkujeme za zázemí, které poskytla loděnice Kojetín a za doprovodný program v loděnici, který tradičně zorganizovaly milé pracovnice Domu dětí a mládeže v Kojetíně. Malé občerstvení bylo zajištěno Městem Kojetín v podobě buřtů a osvěžující limonády a určitě přišlo po půldenní práci s odpadky vhod.

Děkujeme i všem celorepublikovým organizátorům za dobrý nápad celorepublikové úklidové akce, za podporu a zajištění pracovních materiálů, bez nich by se úklid nikdy neuskutečnil!

Eliška Izsová

Ukliďme hradby

Dobrovolníci s transparentem Ukliďme Hradby

Sobota 26. 3. 2022 se nesla ve znamení první úklidové akce organizované Městkou knihovnou Žatec. Za slunečného jarního počasí jsme se spolu s dvaceti účastníky pustili do sbírání odpadků v okolí hradeb. Zapojit se mohl kdokoliv z řad veřejnosti a pomoci tak udělat naše město o trochu hezčí a čistší.

Z nejbizarnějších nálezů bychom mohli jmenovat vstupenky do Zooparku Chomutov (bohužel již prošlé), dámské spodní prádlo nebo dinosaura (ke vší smůle plastového, se živým by byla jiná zábava). Za dvě hodiny úklidu se sebralo 12 pytlů odpadků a Městské policii Žatec jsme nahlásili a předali k likvidaci 14 injekčních stříkaček.

Jako poděkování za pomoc bylo na terase knihovny připraveno občerstvení zpestřené posezením s krásným výhledem.