Zaslat foto do soutěže

  Vaše fotografie

  Vkládejte fotografie pouze ve formátu JPG do velikosti 10 MB. Soubor s fotografií před vložením do formuláře pojmenujte pro lepší identifikaci svým jménem bez diakritiky a mezer, popř. číslem.
  Např.: jiri-fotograf-01.jpg

  Soutěžní fotografie 1

  Soutěžní fotografie 2

  Soutěžní fotografie 3