Začínají přípravy na podzimní vlnu úklidů!

Léto je v plném proudu, ale už se blíží další kolo kampaně Ukliďme svět.  Hlavní podzimní termín bude letos 16. září, v termínu Celosvětového úklidového dne. Pojďte s námi během podzimu překonat 165 tun odpadu, které letos na jaře posbíralo 15 000 skvělých dobrovolníků! vyzývá veřejnost Český svaz ochránců přírody, který kampaň pořádá. Své úklidové akce mohou organizátoři průběžně zadávat na webu Ukliďme svět pomocí jednoduchého formuláře. Prostřednictvím webu Ukliďme svět mohou organizátoři úklidů od 24. července do 5. září zažádat také o pomůcky na úklidy, pytle na sesbíraný odpad.

Kampaň Ukliďme svět pořádá už 31 let Český svaz ochránců přírody. Cílem je s pomocí dobrovolníků uklidit co nejvíce odpadu z nelegálních skládek v přírodě, ale i z ulic obcí a jiných veřejných prostor. Dobrovolníci jakéhokoliv věku úklidem získají nejen dobrý pocit, ale také vztah k dané lokalitě a přírodě vůbec. Proto má akce i vzdělávací přínos a vede účastníky k odpovědnosti za stav našeho životního prostředí.

Úklidy organizují jednotlivci, organizace, školy i firmy. Často se do nich zapojují celé rodiny, skupiny přátel nebo sousedů či kolegů. Akce tak mohou mít i komunitní charakter a pozitivní dopad na vzájemné vztahy. Společný úklid lze využít také jako teambuilding. Zájemci o organizaci úklidu si zde mohou naplánovat vlastní akci. Pro jednotlivé dobrovolníky, kteří nechtějí zorganizovat vlastní akci, slouží mapa úklidů k výběru úklidu, ke kterému se mohou přidat. Zde naleznou také kontakt na organizátora, který jim podá potřebné informace.

Český svaz ochránců přírody poskytuje organizátorům úklidů materiální podporu a průběžnou metodickou pomoc. Řadu užitečných rad a tipů využívají dobrovolníci na webové stránce kampaně www.uklidmesvet.cz. Přidejte se k nám, a udělejme naše okolí i svět čistější. Pomůžete přírodě a získáte pocit z dobře vykonané práce. A pokud uklízíte o prázdninách, ať už na výletech nebo třeba na dětských táborech, nezapomeňte své akce na web také vyplnit. Rádi budeme i za zaslané fotografie.

Fotografie z úklidů jsou volně k dispozici zde: https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/9721810