Velký jarní úklid klepe na dveře!

Tak jako každé jaro uklízí správné hospodyňky svou domácnost, tak i ochránci přírody vyráží spolu s tisíci dobrovolníků do lesů, parků a hájů uklízet prostředí, ve kterém všichni žijeme. Zbývá už jen jeden měsíc do jarního kola kampaně Ukliďme svět, kterou v České republice pořádá Český svaz ochránců přírody již více než 30 let. Organizátoři pro letošek stanovili hlavní jarní termín na 25. března. Úklidy se však konají i mimo toto hlavní datum. Ochránci očekávají, že se do boje s odpadem vydá větší počet dobrovolníků, než tomu bylo loni, kdy se zapojilo přes 30 000 dobrovolníků.

Ačkoliv ochránci přírody učí lidi, aby produkovali méně odpadu, a ten, který vznikne, odhazovali na místa tomu určená, stále vzniká mnoho černých skládek a podél lesních cest běžně vídáme nejrůznější sáčky, obaly, plechovky či nedopalky. Najít odpadky je v české přírodě snazší než najít houby. A právě z toho důvodu vyráží dvakrát za rok tisíce dobrovolníků do parků a lesů, aby odpad alespoň trochu zredukovali.

Je však jasné, že to ani zdaleka nestačí. Vědomi jsou si toho také ochránci přírody, kteří však říkají, že hlavní myšlenka kampaně není tak naivní, aby předpokládala likvidaci všeho odpadu v přírodě. „Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí. Zamýšlejí se nad tím, proč odpadky vůbec vznikají a motivují své okolí k větší ohleduplnosti k našemu životnímu prostředí,“ říká koordinátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, že stejně jako hospodyňka po úklidu nechce, aby jí někdo dělal nepořádek v čerstvě uklizeném bytě, tak ani dobrovolníci nevidí rádi, když „jejich“ uklizenou přírodu někdo znečišťuje.

Úklidové akce zveřejňují ochránci přírody na takzvané „úklidové“ mapě. Ta motivuje další potenciální organizátory, ale především nabízí možnost zapojit se těm, kteří si na organizování úklidu sami netroufají. Stačí najít akci v okolí svého bydliště a kdokoliv se může zapojit. Jak však říká Veronika Andrlová, organizace úklidu není žádná věda: „Uspořádat úklid není nic složitého. Stačí si vytipovat místo, které chcete zvelebit, pozvat kamarády, zaregistrovat úklid na našich stránkách a sehnat pár kamarádů.“ Dodává, že na stránkách www.uklidmesvet.cz najdou dobrovolníci také formulář, prostřednictvím kterého si mohou do 6. března zažádat o materiální podporu. Tu tvoří především pytle na odpadky. Na stránkách však získají i nejrůznější tipy, jak na úklidy. Případně pravidla pro nejrůznější soutěže, které kampaň provází.

Jedná se hlavně o již tradiční fotografické soutěže. První z nich bude Před a po, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm. Druhou soutěží bude Fotografie z akce, která přináší neomezenou míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie budou oceněny,“ říká Veronika Andrlová.

 

Fotografie z loňských úklidů naleznete zde: https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/8274835

Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz

Soutěže pro jarní úklidy 2023

Stejně jako vždy, i na jaře budou úklidy provázet tematické soutěže, které budou zpestřením celé kampaně.

Fotografické soutěže v kategoriích:

1. „Před a po“– vyfotografujte místo před úklidem a bezprostředně po něm.

2. „Fotografie z akce“ – v této kategorii se opravdu meze nekladou. Nejzajímavější, nejvtipnější, nejakčnější fotografie vyhrává.

 

Pravidla soutěží jsou jednoduchá. Udělejte jednu fotografii ke každé kategorii případně jen k vámi vybrané. Fotografie pošlete prostřednictvím formuláře, který najdete v sekci soutěže.

Přímý odkaz pro odeslání fotografie zde:  https://uklidmesvet.cz/zaslat-foto-do-souteze/  

Ukončení soutěže bude 1. května.

Nejlepší z Vás vyhrají zajímavé ceny a jejich fotografie budeme zveřejňovat na našich sociálních sítích, také budou prezentovány v rámci výstavy, která proběhne v prosinci 2023 v Domu ochránců přírody.

Těšíme se na Vaše úlovky!

Za 2 měsíce vrcholí velký jarní úklid přírody!

Zbývají jen dva měsíce do hlavního termínu dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou už 31. rok u nás koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Hlavní termín pro jarní akce Ukliďme svět je letos stanoven na 25. března.

Za dva měsíce opět vyrazí do přírody tisíce dobrovolníků, kteří mají zájem pomoci přírodě a odnést z ní odpad, který se tam dostává kvůli lidské činnosti. Kampaň Ukliďme svět, kterou zaštiťuje Český svaz ochránců přírody, má i letos dva hlavní termíny a ten první, jarní, připadá letos na 25. března.

Každoročně se v kampani Ukliďme svět díky dobrovolníkům podaří z přírody a veřejných prostranství uklidit tuny odpadků.  Smysl akce je  ale také preventivní. „Úklidy samozřejmě nezbaví celou Českou republiku všech černých skládek a odpadků v přírodě. Prostřednictvím přímé akce však vytvoří silné pouto mezi přírodu a tisíci dobrovolníky, kteří se budou chovat více zodpovědně při nakládání s odpady,“ říká Veronika Andrlová, která kampaň koordinuje, a dodává, že důležitým prvkem je také motivace dalších lidí, kteří se dosud nezapojovali. K tomu pomáhá například úklidová mapa zveřejněná na stránkách www.uklidmesvet.cz , kde si dobrovolníci mohou najít úklidovou akci, do níž se zapojí. Organizátoři do mapky úklidy zadávají prostřednictvím jednoduchého formuláře. Ochránci přírody navíc nabízí materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání materiálu k úklidům bude otevřena pouze do 6. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne cca týden před hlavním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak stihnou připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů,“ sdělila Veronika Andrlová. Dodává, že místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv.

Jako každý rok budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže. První z nich bude „Před a po“, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm. Druhou fotografickou soutěží bude „Fotografie z akce“, kde lze uplatnit neomezenou míru fantazie.

Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách www.uklidmesvet.cz.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Kampaň  Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. V posledních ročnících se stále více zapojovaly také školy, které tím přinášely témata praktické ochrany přírody k mladým lidem. „Budeme rádi, když se i letos zapojí velké množství škol a přiblíží tak svým žákům a studentům problematiku odpadů přírodě,“ říká na závěr Veronika Andrlová.

Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, uklidmesvet@csop.cz

Shrnutí úklidů a přání do nového roku

Milí dobrovolníci,

 

děkujeme Vám, že jste se letos zúčastnili akce Ukliďme svět. Díky Vám je naše okolí zas o něco čistější. Celkem se v letošním roce zapojilo přes 30 000 registrovaných dobrovolníků, kteří sesbírali 190 tun odpadu po celé České republice. Do úklidu se zapojilo také 351 škol, táborů a dětských oddílů.

 

Děkujeme, že s námi pomáháte přírodě a doufáme, že se v příštím roce znovu zapojíte.

 

Hlavní jarní úklidový termín proběhne 25. března 2023. Začátkem února se Vám ozveme s otevřením registrace, kde si budete moci zažádat i o materiál k úklidu.

 

Pokud máte zájem dozvědět se více informací o Českém svazu ochránců přírody a jeho aktivitách, naleznete je na stránkách www.csop.cz.

Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok!

 

PF 2023. Také si najděte ten svůj kvítek. V roce 2023 ČSOP čeká rok konikleců.

 

Vyhlášení soutěže krajinné umění – Land art

Vyhlašujeme výsledky letos poslední soutěže s názvem Krajinné umění – Land art. Soutěžící měli za úkol tvořit umění v přírodě z přírodního materiálů.

O tuto soutěž byl opravdu veliký zájem. Sešlo se přes 100 výtvorů. Největší zájem byl u škol, školek a dětských skupin.

Výherní fotografie byli vybrány pomocí hlasování na facebooku. Pokud se chcete podívat, sledujte naše facebookové stránky Ukliďme svět, kde jsou předvybraná díla zveřejněna.

Výherci:

Kategorie MŠ a první stupeň ZŠ

Fotografie dětí s mandalou vytvořenou z přírodních materiálů. Fotografie byla zaslána do soutěže land art 2022 (krajinné umění). Fotografie vyhrála první místo.
První místo v soutěži Land art (krajinné umění) v kategorii mateřské školky a první stupeň základních škol. Autor: ZŠ a MŠ Rotava

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie lišky vytvořené z přírodních materiálů. Fotografie byla zaslána do soutěže land art 2022 (krajinné umění). Fotografie vyhrála druhé místo.
Druhé místo v soutěži Land art (krajinné umění) v kategorii mateřské školky a první stupeň základních škol. Autor: Mateřská škola Vlkava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie dětí s mandalou vytvořenou z přírodních materiálů. Fotografie byla zaslána do soutěže land art 2022 (krajinné umění). Fotografie vyhrála třetí místo.
Třetí místo v soutěži Land art (krajinné umění) v kategorii mateřské školky a první stupeň základních škol. Autor: MŠ Zahrádka

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie druhý stupeň ZŠ a výše

Fotografie žáků s přírodní tvorbou. Fotografie byla zaslána do soutěže land art 2022 (krajinné umění). Fotografie vyhrála první místo.
První místo v soutěži Land art (krajinné umění) v kategorii druhý stupeň ZŠ a výše. Autor: ZŠ Karviná

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie žáků s přírodní tvorbou s názvem Upír. Fotografie byla zaslána do soutěže land art 2022 (krajinné umění). Fotografie vyhrála druhé místo.
Druhé místo v soutěži Land art (krajinné umění) v kategorii druhý stupeň ZŠ a výše. Autor: MDDM Čelákovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie žáků s přírodní tvorbou. Fotografie byla zaslána do soutěže land art 2022 (krajinné umění). Fotografie vyhrála třetí místo.
Třetí místo v soutěži Land art (krajinné umění) v kategorii druhý stupeň ZŠ a výše. Autor: ZŠ Jana Kubelíka Neveklov

Vánoční úklid můžeme dělat i venku. A příroda nám poděkuje!

Konec roku se opět nezadržitelně blíží a s ním i konec letošního ročníku Ukliďme svět, který už 30. rokem organizuje Český svaz ochránců přírody. Letos se do akce zapojilo přes 30 000 dobrovolníků, kteří posbírali 190 tun odpadu. Celkově se tak zapojilo o 10 000 více dobrovolníků než loni. Než se však rok završí a definitivně se přehoupne do toho nového, vyzývají ochránci přírody veřejnost, aby nadělila přírodě vánoční dárek a odnesla z ní odpadky, které ji zatěžují.   

 

Letošní ročník opět potvrdil dlouhodobý trend vzrůstajícího zájmu škol o kampaň Ukliďme svět. Celkově se jich letos zapojilo 346, některé školy se zapojují již pravidelně. „Úklid Radouče jsme si jako pokaždé užili. Nejen, že máme pocit z dobře odvedené práce a pomoci naší přírodě, ale strávili jsme také pár pěkných hodin na čerstvém vzduchu se svými kamarády. Potěšilo nás také to, že půl roku od našeho posledního úklidu odpadu nepřibylo tolik, jak jsme si mysleli. Žáci mají úklid rádi i proto, že se předhánějí v počtu a hlavně v druzích nalezeného odpadu, jako je šicí stroj, pneumatiky, různé druhy plastů…,“ řekl Matěj Povšík z 2. základní školy Mladá Boleslav.

A s blížícím se koncem roku přicházejí ochránci přírody opět s výzvou k obdarování přírody tím, že z ní lidé odnesou odpadky, které najdou třeba při vycházce. S touto akcí mají dobrou zkušenost již z minulého roku. „Příroda je to nejcennější co máme. Přesto se k ní lidé mnohdy chovají velmi špatně. Vánoce jsou skvělou příležitostí, jak to alespoň trochu napravit,“ říká Veronika Andrlová, která kampaň Ukliďme svět koordinuje. Pro motivaci dalších lidí prosí ochránci přírody o vyfocení posbíraných odpadků a sdílení fotografie na sociálních sítích pod hashtagem #darekproprirodu.

 

Český svaz ochránců přírody zároveň vyhlásil termíny pro hlavní úklidy pro příští rok. „Již teď si do svých nových diářů mohou dobrovolníci zapsat datum společných úklidů, a to 25. března 2023 a 16. září 2023,“ říká Andrlová a dodává, že veškeré informaci o Ukliďme svět najdou zájemci na www.uklidmesvet.cz.