Ukliďme Kojetín, Popůvky a Kovalovice

Vážení občané, v sobotu dne 26.března 2022 od 9,00 se uskutečnil v Kojetíně po dvouleté „covidové“ přestávce náš pátý ročník úspěšné úklidové akce pod názvem „Ukliďme Kojetín, Popůvky a Kovalovice“. Letos nám počasí přálo, tak snad i díky tomu se úklidu zúčastnilo 130 osob, z toho 75 dětí. Nasbíralo se 77 pytlů, což je 1 800 kg odpadů.

Sběr probíhal v lokalitách kolem Biocentra, Myslivecké střelnice, skladu CO, loděnice, byly vysbírány příkopy směrem na Měrovice, Popůvky, Křenovice, uklizeny polní cesty směrem na Křenovice, okolí zámečku v Kovalovicích. Vysbíralo se velké množství odpadu v místech, která nejsou dobře přístupná a nepochopitelně zaplněná odpadky. Celá úklidová sobota se uskutečnila díky podpoře Města Kojetín a jeho starosty Ing. Leoše Ptáčka. Poděkování za organizaci patří Komisi životního prostředí a zemědělství, Města Kojetín.
Největší poděkování však patří především všem dobrovolným sběračům a skupinám a oddílům, bez nichž by tato akce nebyla úspěšná. Jsou to např. oddíl Kanoistky Kojetín z.s., dobrovolní hasiči z Popůvek, osadní výbor z místních částí Kojetína II – Popůvky a Kojetína III – Kovalovic, místní skupina „Hanáků“ v Kojetíně, skupina Junák – český skaut, středisko Kojetín, z. s. a místní organizace zahrádkářů pod vedením Ing. Pavla Ryšavého. Velký dík patří i panu Ing. Jaroslavu Bělkovi za krásné fotografie z této úklidové akce a rovněž společnosti TECHNIS Kojetín spol s r.o., která bezprostředně po úklidu zajistila odvoz pytlů a jejich zákonnou likvidaci.
Moc děkujeme za zázemí, které poskytla loděnice Kojetín a za doprovodný program v loděnici, který tradičně zorganizovaly milé pracovnice Domu dětí a mládeže v Kojetíně. Malé občerstvení bylo zajištěno Městem Kojetín v podobě buřtů a osvěžující limonády a určitě přišlo po půldenní práci s odpadky vhod.

Děkujeme i všem celorepublikovým organizátorům za dobrý nápad celorepublikové úklidové akce, za podporu a zajištění pracovních materiálů, bez nich by se úklid nikdy neuskutečnil!

Eliška Izsová