Ukliďme okolí školy

I letos se třídy základní školy Pod Šachtami, zapojily do úklidu přírody v rámci Ukliďme svět – celosvětového úklidového dne 17. září. Tento den, je stejně jako „Den Země“, zaměřený na péči o životní prostředí, třídění odpadu a recyklaci. Je důležité o prostředí, ve kterém žijeme, dobře pečovat, proto úklid svého okolí řadíme už mezi stálé školní aktivity.

Každá třída pojala úklid po svém a i proto byla vybrána různá místa v okolí školy – park, okolí kostelíka, přilehlé ulice a hřiště.
Myslíme, že jsme tedy uklidili poměrně velkou část okolí naší školy.

Těšíme se na příští rok.

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV

Fotografie třídy v Příbrami před úklidem odpadků